Sản phẩm

Rơm cho bò

Rơm có màu sắc vàng sáng,rơm khô 3 nắng, thích hợp làm nguồn thức ăn cho bò thịt,bò sữa.
 

 

Rơm tủ + nấm

Rơm có màu sắc vàng đậm,rơm khô 5,6 nắng, thích hợp dùng để gốc cây ( cây thanh long),dùng để làm nấm rơm, sản xuất ethanol, làm phân bón...

 

Thu mua rơm cuộn
Thu mua rơm cuộn tròn